.

Organisatie

Lees hieronder meer over visie, missiepedagogie en organisatie.

“Maminka wordt meer tot een verbonden geheel als in de individuele reflectie Maminka leeft èn binnen Maminka ruimte is voor het individuele initiatief.”

Visie

De zorg voor jonge kinderen en ook schoolkinderen behoort tot de meest verantwoordelijke taken die er in het leven zijn.
Het kleine kind is heel kwetsbaar, maar als het goed is vol vertrouwen. Het kleine kind geeft zich onvoorwaardelijk over aan de mensen om hem heen. In de eerste drie jaren wordt er een bestaansfundament voor het leven gelegd. Een stevig fundament wordt gevormd door een veilige hechting. En dat is het allerbelangrijkste van deze taak: het verzorgen van veilige hechting, van ‘basic trust’.

Schoolkinderen zijn opgroeiende kleine mensen. Hun ontwikkeling volgen wij vanuit een interessante visie, die zichzelf bewijst en ontvouwt, maar die zich zeker niet als hapklare brokken aandient. Onze kijkwijze ontwikkelt zich door studie. Onze studie is boeiend, maar nog lang niet af. Wij zijn pedagogen met een zoekende inborst. De studie is als het opzetten van een bijzondere bril, die ons meer biedt aan zicht en inzicht. Deze bril ziet geen kinderen in afgebakende hokjes.

Een greep:
een kleuter is nog niet uitgerijpt in zijn organen en dus: spelen…en dus: geen schermen.
een lagere schoolkind zien we ontwikkelen vanuit zijn constitutie naar zijn temperament.
drie maal vindt er rond een bepaalde leeftijd een zogenoemde ik-geboorte plaats.
ieder kind heeft het recht om gezien en geliefd te worden vanuit zijn ontwikkelingsfase, zijn achtergrond, zijn uitdagingen, zijn belemmeringen. Ieder kind mag bovenal zichzelf zijn.

Visie en praktijk…geschreven op het kleine kind, het schoolkind en de verzorgende volwassenen!

Rust – Ritme – Reinheid
Binnen de aanpak van Maminka staan deze 3 hoog in het vaandel. Alle dagen verlopen hetzelfde (Rust), want er verandert van nature al zoveel: de kinderen zelf, de dagelijkse weersgesteldheid, de wisseling van de seizoenen, de kindbezetting, de feesten. Kinderen hebben een gezonde in- en uitademing nodig om opgedane indrukken te verwerken (Ritme). Het dagelijks leven binnen Maminka heeft van nature een ritme. Maar er is ook aandacht voor het grote ritme in het jaarverloop: dat van de seizoenen en van de terugkerende feesten. Tenslotte de R van Reinheid. Binnen Maminka wordt natuurlijk dagelijks goed schoongemaakt en er wordt kinderen een goede hygiëne aangeleerd. Maar Reinheid omvat binnen Maminka veel meer dan dat. Dat gaat bijvoorbeeld ook over goede gewoonten in de omgangsvormen, ook wel ‘sociale hygiëne’ genoemd. Over afmaken waar je mee bezig bent geweest en over opruimen na het spelen. Over grenzen stellen. Over consequent gedrag van de leiding in de omgang met de kinderen.

Kinderen zijn heel erg verschillend en heel erg hetzelfde. Kleine kinderen groeien als kool en veranderen voortdurend. Er zijn er geen twee die dat op precies hetzelfde moment op dezelfde manier doen. Het eigene van elk kind mag er binnen Maminka zijn en het kan de ruimte krijgen. Elk kind wil graag begrepen, gezien en ondersteund worden.

Kinderen willen spelen
Er is goed speelgoed van natuurlijk en duurzaam materiaal. Er is een fijne zandbak met een buiten-aanrecht. Maar spelen met lege dozen of met de deksels van de pannen in de keuken spreekt soms meer aan dan het mooiste speelgoed. Want waar het in wezen bij spel om gaat is: kunnen scheppen, kunnen ontdekken, kunnen concentreren. Er is veel ruimte voor spel.

Missie

Binnen Maminka streven we ernaar alle kinderen van klein tot groot een goede en evenwichtige dag of middag aan te bieden. Waarin zij fijn hebben gespeeld, goed hebben gegeten en gedronken en waarin zij – zo nodig – ook voldoende hebben geslapen of gerust. Inademing en uitademing. Uitgebreid (verhit) spelen (veel buiten!) en daarna iets rustigs doen. Luisteren naar een verhaal, vingerhaken, constructiespel, poppenhoek. Zodanig dat ze aan het einde van de dag niet afgebrand naar huis gaan. Op deze manier hopen we indirect ook een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de aangesloten gezinnen.

In de inspectierapporten van de GGD kunt u lezen hoe Maminka ook voldoet aan de eisen van de overheid, waar het gaat om veilige en verantwoorde opvang van kinderen.
Buiten Maminka zetten we ons, heel af en toe, in om de belevingswereld van het kleine kind onder de aandacht te brengen van een breder publiek. We promoten kleinschalige opvangmogelijkheden.

Pedagogie

  • Leve het gezonde, gezellige, verwarmende en zeer gestructureerde huishouden

Binnen Maminka staat het huishouden behoorlijk centraal. Kinderen gedijen het best in een omgeving waarin lekker wordt gewerkt. In de nabijheid van de volwassenen om hen heen kunnen zij hun eigen ding doen: spelen! Ondertussen nemen zij het leven om hen heen in zich op. Niet zozeer met hun denken, maar met hun zintuigen: kijkend, horend, proevend, voelend, ruikend en vooral sfeer belevend nemen ze deel aan de wereld van de mensen. En kinderen bootsen de handelingen van volwassenen graag na; dus als het kan worden de kinderen meegenomen in het werk. Eieren rapen, gras harken, brooddeeg kneden, snijbonen malen, bladeren harken, mest scheppen, speelgoed opruimen, groenten snijden, was vouwen: de scheidslijn tussen werk en spel is er niet. Want voor het jonge kind is spelen ‘werken’: ontwikkelen, scheppen, geconcentreerd bezig zijn. Dat kan natuurlijk ook in de vorm van tekenen en schilderen, plakken, knippen. Vaak gezellig aan de keukentafel.

  • Kleine kinderen leven in het moment en zijn echte zintuigwezens

Binnen Maminka wordt bewust aandacht geschonken aan het verzorgen van oog-, oor-, smaak-, reuk- en taststrelende ervaringen. Een greep:
Ruiken: dagelijks door het hele huis de geur van vers gekookt voedsel.
Proeven: een stoere hap van meestal granen (gierst, rijst, boekweit, bulgur, macaroni) en groenten van het seizoen, als het kan van biologisch(-dynamisch)e kwaliteit.
Ruiken en voelen: de voetjes worden – vooral ’s winters – voor het slapen gaan ingewreven met heerlijke lavendelolie.
Luisteren: er wordt muziek gemaakt en veel gezongen. De verhaaltjes worden met zorg uitgekozen op het verwerven van taalontwikkeling.
Kijken: er zijn mooie lappen in heldere kleuren en goede boeken met mooie afbeeldingen.
Voelen: ieder kind heeft een vast bedje waarin het heerlijk stevig wordt ingestopt als het gaat slapen.

  • Kinderen hebben veel beweging nodig en dagelijks buitenlucht

Elke leeftijd vraagt andere speerpunten voor een gezonde ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Er zijn op het terrein veel uitdagingen voor alle kinderen vanaf de dreumesleeftijd. De opgroeiende baby’s vinden passende krachtmetingen aan de vloeren in het huis: er zijn veel niveauverschillen en deze hindernissen worden tijgerend, kruipend, klimmend en stappend genomen. Voor de ontwikkeling van de fijne motoriek zijn er de hele dag door aandachtsmomenten zoals: gebarenspelletjes met de handen, leren prikken met een vorkje, tanden poetsen. En wat betreft de buitenlucht: weer of geen weer….we gaan iedere dag 1 of 2 x naar buiten.

  • Kinderen hebben door de dag heen rust nodig om opgedane indrukken te verwerken

Als baby’s en jonge kinderen een te drukke dag met onvoldoende rust en/of slaap hebben, slapen ze ’s nachts ook minder goed! Onverwerkte indrukken leiden tot overprikkeld zijn, driftbuien, nervositeit, onhebbelijk gedrag, angsten (nachtmerries). Het dagelijks leven binnen Maminka heeft een ritme met een natuurlijke ‘in- en uitademing’. Zo is het tussen 13.00 en 15.00 rustig in het grote huis. De kinderen onder de 3 jaar slapen zonder uitzondering gemakkelijk in na de voedzame warme maaltijd. En zit je als vierjarige nog maar net op school, dan is er de eerste maanden vaak echt behoefte aan een korter of langer middagdutje. De kleinste baby’s worden heel geleidelijk in het leven met de andere kinderen betrokken. In een huis met veel kamers is dat goed te organiseren.

  • Kinderen gaan liefst mee in de stroom

Het ritme en de goede gewoonten zorgen ervoor, dat de kinderen binnen Maminka op een natuurlijke manier leren om mee te gaan in de stroom. Dat levert veel op voor iedereen: weldadige rust op vaste momenten van de dag (tijdens en na de maaltijd, voor het naar bed gaan, bij het luisteren naar een verhaaltje). Van tijd tot tijd tegendraads zijn hoort erbij en is onontbeerlijk voor de ontwikkeling. Maar altijd tegendraads zijn is niet kind-eigen! Tenzij er een serieus probleem is. Binnen Maminka verwelkomen we ook kinderen met ontwikkelings-vraagstukken. Dan voeren we goede pedagogische gesprekken met de ouders en stemmen we optimaal af in een gezamenlijke aanpak.

  • Tijdens de rustperiode

De kleine kinderen gaan ‘s middags rusten. De groten gaan natuurlijk niet slapen, maar ook voor hen worden gedurende de middag actieve momenten afgewisseld met rustige. Ook ‘lekker lanterfanten zoals thuis’ vinden we binnen Maminka heel gezond; het is de natuurlijke behoefte om opgedane schoolindrukken te verwerken.

  • Grenzen

Binnen Maminka oefenen we in samen delen, op je beurt wachten, spijt betuigen en vergeven. En we leren de kinderen al heel jong, dat het hebben van de eigen vrijheid niet ten koste mag gaan van de vrijheid van de ander.

Er is ook een uitgebreider pedagogisch plan op papier.

Organisatie

In 2010 is Maminka, of eigenlijk één van haar rechtsvoorgangers, gestart door initiatiefnemer Anja de Vletter-van Leeuwen. Wat begon als een kleinschalige vrijplaats (maximaal zes kinderen onder de vier jaar) heeft zich inmiddels ontvouwd tot een mooi bedrijf, waarin we een plek willen zijn waar gezinnen gediend worden. Het streven is nooit geweest om groter te groeien en vergeleken met het allereerste begin is het het wellicht niet meer kleinschalig te noemen, maar zo voelt het wel. We kennen de gezinnen en vaak ook de opa’s en oma’s, ooms en tantes, enzovoort. En we zijn betrokken bij wat er in en om het gezin gebeurt en daar waar we kunnen dragen we een steentje bij in de opvoeding van de kinderen, zodat de ouders de ballen in de lucht kunnen houden en op hun beurt hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Sinds 2022 is Maminka als bedrijf van zichzelf geworden en een zogenaamd Sleipnir bedrijf! Medewerkers en andere betrokkenen kunnen er voor kiezen mede-vennoot te worden. Anders dan gebruikelijk: een mede-vennoot hoeft zich niet in te kopen, maar neemt ook geen geld mee bij vertrek. Door de vennoten wordt er in gezamenlijk overleg dat uit het bedrijf genomen waar behoefte aan is, waarbij ook rekening gehouden wordt met uitgestelde behoeftes (pensioen, eventuele arbeidsongeschiktheid, enz). Zodoende worden arbeid en kapitaal gescheiden en is het bedrijf niet meer verhandelbaar, oftewel het is geen “ding”, maar een “being”. Op deze manier streven we naar een duurzame manier van omgaan met geld. Deze vorm van ondernemen is ook bekend als steward-ownership. Voor meer informatie en achtergrond zie www.sleipnir.nl of schiet ons aan en we kunnen er van alles over vertellen.  Ook is er een uitzending gemaakt bij tegenlicht (met collega sleipnir bedrijf The Shore) over dit onderwerp.